Wyns 32

Wyns 32 is nog niet beschreven. In de huidige tuin achter de woning stond vroeger het "masterhūs" en het schoolgebouw  (Wyns 33 en 34).
Hieronder een drietal foto's van Wyns 32, de eerste is uit 1915, de tweede uit 1955 en de derde uit 2010.

Loswal Wyns 1915

Loswal Wyns 1955

Loswal Wyns 2010

woonkaart 32 voorzijde

Meer Foto's

naar boven                                     kaart buitengebied                            kaart dorp