Wyns 33-34

Wyns 33 en 34 zijn resp het voormalige masterhūs en de oude school. De gebouwen zijn in 1956/1957 afgebroken en de grond waarop de gebouwen stonden, is nu een onderdeel van de achtertuin van Wyns nr. 32.

Wyns 3 met regenboog
Wyns nummer 33 (masterhūs) met daarnaast nummer 34 (de oude School)

Ald skoalle 1954

Woonkaart 33-v
Woonkaart 33-a

Woonkaart 34-v

Meer Foto's

naar boven                                     kaart buitengebied                            kaart dorp