Tichelwurk

Tichelwurk is een buurtschap ten noorden van Wyns. Het ontleent zijn naam aan de fabricage van stenen en pannen, dat hier eewenlang (tot 1920)  plaatsvond. 
Door hieronder op de gekleurde of genummerde percelen te klikken krijgt men wat uitgebreidere informatie over de gebouwen en percelen in Tichelwurk.

Een artikel van Tsjerk Kinderman in de Wynserkrante van maart 2008 over Tichelwurk is via deze link te lezen
Tichelwurk, juli 2012
Tichelwurk, juli 2012.

naar boven                                                         kaart buitengebied                                                          kaart dorp