Agenda 2022-2023


9 oktober 2022: Lezing schilderkunst Ruurd Wiersma


Ruurd Wiersma,
de melkvaarder/na´eve kunstschilder van Burdaard, legde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kleurrijk de bijbelverhalen vast over het Laatste Avondmaal, de Hof van Eden, Sodom en Gomorra, Golgotha, Jonas en de walvis en de Drie jongelingen in de oven.

Op zondag 9 oktober 2022 wordt in de Vituskerk in samenwerking met het Ruurd Wiersmahuis door kunstkenner Jan de Beus en dominee Klaas Vos een lezing gehouden over een aantal schilderijen van Ruurd Wiersma.
De Stichting Ruurd Wiersma vermeldt het volgende over deze kunstenaar:

Ruurd Wiersma wordt in 1904 in Rinsumageast geboren in een boerenarbeidersgezin. Van een onbezorgde jeugd is geen sprake. Hij verliest al jong zijn moeder. Als hij eenmaal zijn grote liefde vindt, steken de voorgangers van twee kerkgemeenschappen een stokje voor hun ‘verkering’. Het meisje is ‘van een andere kerk’ (de Hervormde) en Ruurd was Gereformeerd. Ruurd ontwikkelt scepsis jegens de kerk als instituut, maar blijft ge´nspireerd door de Bijbel. 

Ruurd koppelt de bijbelverhalen moeiteloos aan zijn belangstelling voor ingrijpende rituele en vrolijke gebeurtenissen. De natuur en religieuze verhalen zijn sterk bepalend voor Ruurd’s innerlijke wereld. Met mondharmonica en trekzak ondersteunt hij zijn gevoel voor muziek.

De Stichting heeft alle schilderijen, afbeeldingen en voorstellingen van Ruurd Wiersma door een professionele fotograaf vast laten leggen. Een aantal van deze foto’s zullen vertoond worden tijdens de lezing.

    Jan de Beus is kunstschilder en -verzamelaar en zal Wiersma’s             kunstwerken toelichten in de traditie van de internationale na´eve            schilderkunst.

    Dominee Klaas Vos richt zich daarna op de bijbelse vertellingen die         Ruurd Wiersma op zijn panelen afgebeeld heeft.

Plaats:        Vituskerk te Wyns
Datum+Tijd:  Zondag 9 oktober 15:00 uur (kerk open vanaf 14:30)
Toegang:      Gratisnaar boven