Oare kant Ie


De "Oare kant van de Ie"  hoorde vroeger bij de gemeente Tytsjersteradiel, samen met de huidige boerderij Tichelwurk nummer 24.
Behalve deze boerderij stonden hier nog 3 huisjes die na de oorlog geleidelijk één voor één afgebroken zijn. Het betreft de voormalige nummers 32, 33 en 34.
De boerderij Tichelwurk 24 had toen het nummer Wyns 31.  Het laatste huisje is op  23 december 1982 afgebrand. Blijkbaar was er ook toen nog onduidlijkheid welk korps de brand moest blussen, want de brandweer van Tietsjerksteradiel was ook uitgerukt, maar kon niets anders doen dan toekijken hoe  hun collega's uit Leeuwarderadeel het vuur te lijf gingen. Het restant van het pand is kort daarna gesloopt.

Oare kant Ie
De drie huisjes aan de ander kant van de Ee

Woonkaart 32v

Woonkaart 33v

Woonkaart 34v

Woonkaart 34a

naar boven                  Tichelwurk                     kaart buitengebied                          kaart dorp