Wyns 8a

Wyns 8A is de vroegere school, die in 1956 gebouwd werd als vervanging van de "oude School" (voormalig nummer 33 en 34).  In 2008 werd de school van Wyns opgeheven, waarna het gebouw na ruim 50 jaar een niewe functie kreeg in de vorm van een winkel / kledingverhuur / kinderspeelplaats, alles samengevat onder de naam "Juffer Mier".  
De geschiedenis van de school in Wyns gaat terug tot 1581 en is uitvoering beschreven in het boekwerkje "Skoalle op skrift".  Dit boekje is, zolang de voorraad strekt, nog te verkrijgen in de winkel van Juffer Mier

Wyns 8A

Wyns 8a d.d. 2012

Meer Foto's

naar boven                                     kaart buitengebied                            kaart dorp