Wyns 7

Wyns 7 is nog niet nader beschreven

winkel 1949

Wyns 7 d.d. 14 aug 2012

woonkaart 7-v
woonkaart 7-a

Meer Foto's

naar boven                                     kaart buitengebied                            kaart dorp